TRAJNIM – KUNDËR KORRUPSIONIT

Lëvizja FOL në bashkëpunim me Ambasadën Holandeze në Prishtinë dhe UNDP janë duke implementuar projektin “Qendra për Edukim dhe Antikorrupsion” (AEC). Projekti synon të ofrojë një hapësirë studimi dhe mësimi për të rinjtë e interesuar për vetë-edukim në luftimin e korrupsionit dhe për t’u bërë agjent të ndryshimit.

Ftohen studentët e Fakultetit Juridik dhe të Shkencave Politike të aplikojnë për tajnim dy ditor në Qendrën për Edukim dhe Antikorrupsion në Lëvizjen FOL.

FOKUSI I TRAJNIMI

Çka është korrupsioni?

Roli i prokurorit në luftimin e korrupsionit dhe roli i mediave dhe shoqërisë civile në luftimin e korrupsionit. Përcaktimi i veprave të korrupsionit sipas ligjeve në fuqi në Kosovë. Mekanizmat përgjegjës për luftimin e korrupsionit në Kosovë.
Fillimi i hetimit (Fillimi i çështjes). Grumbullimi i dokumenteve – provave mbështetëse
Strategjitë – planet e hetimit, teknikat hetimore.
Hetimet financiare -Gjurmimi i pasurisë së fituar me vepër penale

TRAJNER:
z. Admir Shala – Prokuror Special

Detaje:
Trajnimi do të mbahet me datat 24 dhe 25 Qershor, 2016
Afati i fundit për aplikim është 20.06.2016

Kriteret për Aplikim

Studentët nga Fakultetit Juridik dhe të Shkencave Politike të moshës 19-26. Aplikantët duhet të plotsojnë formën e aplikimit ne ueb te Levizjes FOL.

Themelimi i Qendrës Kundër-Korrupsion u mundësua nga:

Ambasada e mbretërisë së Holandës në Kosovë:

logo-netherlands-embassy (1)

ndërsa ky aktivitet është përkrahur nga zyra e UNDP-së në Kosovë.

UNDP