Raport i Monitorimit të Prokurimit

Lëvizja FOL publikon raportin e monitorimit të procesit të prokurimit. Ky njëherit është raporti i parë që ka të bëjë me fushën e prokurimit…

 
Raport i Monitorimit të Prokurimit