Platformat

[av_section color=’main_color’ custom_bg=” src=” attachment=” attachment_size=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ min_height=” min_height_px=’500px’ padding=’no-padding’ shadow=’no-shadow’ bottom_border=’no-border-styling’ id=’main-about-pane’]
[av_codeblock wrapper_element=” wrapper_element_attributes=”]

[/av_codeblock]
[/av_section]

[av_one_full first]
[av_heading tag=’h2′ padding=’0′ heading=’Platformat’ color=” style=” custom_font=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ custom_class=”][/av_heading]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]
Lëvizja FOL duke shkrirë punën pesë vjeçare të ekipit të FOL-it në monitorimin e korrupsionit në Kosovë, organizata ka bërë një hap tjetër më të avancuar në përmbushjen e misionit të saj për të kontribuar në luftën kundër korrupsionit duke krijuar Platforma online të cilat do të kontribuojnë në rritjen e llogaridhënies dhe transparencës.
[/av_textblock]
[/av_one_full]

[av_one_third first]
[av_textblock size=” font_color=” color=”]

Deklarimi dhe krahasimi i pasurisë

Platforma për deklarimin dhe krahasimin e pasurisë së zyrtarëve të lartë publik përfshin 307 zyrtarë të lartë publik, ku për secilin në mënyrë individuale qytetarët e Kosovës mund t’i krahasojnë rritjen apo uljen e pasurisë së tyre ndër vite. Kjo platformë është e integruar brenda ueb-faqes së Lëvizjes FOL e cila do të mundësojë deklarimin dhe krahasimin në mënyrë automatike të pasurisë së zyrtarëve të lartë publik. Të dhënat për pasurinë e zyrtarëve janë të nxjerra nga formularët e Agjensionit Kundër Korrupsion.

Deklarimi i Pasurisë

[/av_textblock]
[/av_one_third]

[av_one_third]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

Platforma e Statistikave Anti-korrupsion

Platforma e Statistikave Anti-korrupsion përfshin tri Institucionet të cilat janë drejtpërdrejt të involvuara në luftën kundër-korrupsion si: Prokuroritë, Gjykatat dhe Policinë, ku për secilin institucion janë të përfshira tri kategoritë kryesore: Marrje ryshfetit, Dhënie ryshfetit dhe Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar. Statistikat që do të publikohen në këtë platformë do jenë të krahasueshme dhe krahasimi i tyre do bëhet po ashtu në baza tre mujore brenda për brenda institucionit. Të dhënat të cilat do përfshihen do jenë nga viti 2013 e tutje.

Statistikat Anti-Korrupsion

[/av_textblock]

[/av_one_third][av_one_third]
[av_textblock size=” font_color=” color=”]
Fole te verteten

Truthometer – IsaMetri

Platforma  “Truthometër  synon verifikimin e së vërtetës së deklaratave publike gjatë fushatës parazgjedhore të zyrtarëve të lart qeveritar të bëra në kuadër të fushës së politikave publike  si dhe matjen e shkallës së realizimit të tyre nga institucione që udhëheqin ata. Përmes monitorimit të institucioneve përkatëse, në këtë platformë do të paraqitet vërtetësa e deklaratave të zyrtareve nga dikasteret përkatëse si dhe të matë shkallën e zbatimit të programeve të prezantuara në publik gjatë zgjedhjeve.

Truthometër

[/av_textblock]
[/av_one_third]