Kuvendi i Kosovës minusi i vitit

Prishtinë, më 23 dhjetor 2008: Kuvendi i Kosovës gjatë vitit 2008 ka dëshmuar se i mungon iniciativa dhe guximi për t”i debatuar çështjet e rëndësishme me interes shtetëror. Kuvendi i Republikës së Kosovës ka dështuar të kërkoj llogari nga Qeveria duke humbur në shumë raste edhe pavarësinë dhe integritetin e institucionit më të lartë vendimmarrës të vendit