Kushtetuta në rrezik! Të ndërhyj Gjykata

Aksioni Qytetar FOL”08 është i shqetësuar me sjelljet e krerëve më të lartë shtetëror në raport me zbatimin dhe respektimin e Kushtetutës së Republikës dhe kërkesave të saj. Përveç mos respektimit të parimit të ndarjes së pushteteve, siç ndodhi në rastin kur një Deputet i Kuvendit emërohet zëdhënës i Qeverisë, Kushtetutën nuk e respekton edhe Kryetari i Shtetit. Kryetari i Republikës së Kosovës z.Fatmir Sejdiu, duke ushtruar dy poste po shkelë nenin 88 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës (pas zgjedhjes, Presidenti nuk mund të ushtrojë asnjë funksion në parti politike) si dhe nenin 84, (garanton funksionimin kushtetues të institucioneve”)