Hulumtim – Edu Corruption Scan

Hulumtim i opinionit publik: Perceptimi, njohuritë dhe përvojat e të rinjve në fushën e korrupsionit në sistemin e edukimit 2016

Edu’ Corruption Scan – SQ