Deklarimi i Pasurisë 2010-2011

Analizë e shkurtër krahasuese për deklarimin e pasurisë së udhëheqësve të institucioneve kryesore publike në vitin 2010 dhe 2011

 
Deklarimi i Pasurisë 2010-2011