E drejta e fshirjes së të dhënave personale(E drejta për t’u harruar)

IKD&FOL: Disa parregullsi dëmtuan integritetin e zgjedhjes së rektorit në Universitetin e Gjilanit

Ndërtimi i një ekosistemi digjital të sigurt dhe të qëndrueshëm: Adresimi i sfidave kryesore të sigurisë kibernetike në Kosovë

Reformat e administratës publike në gjendjen e stagnimit

REFORMAT E ADMINISTRATËS PUBLIKE NË GJENDJEN E STAGNIMIT

Zbatimi i Planit Vjetor të Punës së Qeverisë së Kosovës për periudhën janar-shtator 2020

Kur ligjet bëhen komplekse

Transparenca Komunale

Lëvizja FOL sot ka mbajtur diskutimin online me ç’rast ka publikuar raportin “Transparenca Komunale”.

Pagesat e vendimeve gjyqësore nga komunat

Rritet numri i publikimeve të aktgjykimeve gjatë muajit nëntor

Prishtinë, 23 dhjetor 2019 – Lëvizja FOL dhe BIRN Kosova prezantojnë sot të dhënat nga monitorimi i publikimit të aktgjykimeve në të gjitha Gjykatat e Kosovës.  Përmes infografikave në vazhdim ju mund të shihni publikimin e të gjitha aktgjykimeve nga të gjitha gjykatat e Kosovës për muajin tetor 2019.

Publikimi i aktgjykimeve nga të gjitha gjykatat e Kosovës – nëntor 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sqarim: Monitorimi i publikimit të aktgjykimeve për periudhën 1 nëntor – 30 nëntor 2019 është bërë për të gjitha gjykatat e Kosovës. Fokus kanë qenë departamentet penale, civile, ekonomike dhe administrative. Po ashtu, ky monitorim ka përcjellur publikimin e aktgjykimeve sipas gjyqtarëve të gjykatave dhe departamenteve. Kryetari i Gjykatës Supreme, Apelit, Kryetarët e Gjykatave Themelore, si dhe gjyqtarët e Divizionit për Kundërvajtje nuk janë përfshirë në këtë monitorim.

Gjatë monitorimit të aktgjykimeve të publikuara në ueb-faqen e Këshillit Gjyqësor të Kosovës për periudhën e lartpërmendur, është vërejtur se në total janë të publikuara 1835 aktgjykime, që i bie të jenë 28 aktgjykime më shumë se ato që FOL dhe BIRN kanë shënuar në bazën e të dhënave.

Ky dallim vie si rrjedhojë e publikimit të aktvendimeve në veçanti nga Dhoma e Posaçme dhe Kolegji i Apelit. Gjatë muajit nëntor, është vërejtur se gjykatat kanë publikuar aktgjykime për gjyqtarët të cilët janë avancuar në pozita më të larta, kanë kaluar në departamentin e kundërvajtjes, kanë dalë në pension apo janë suspenduar. Kjo është arsyeja pse ka dallime në numrin e gjyqtarëve në gjykata dhe numrin e gjyqtarëve që kanë publikuar aktgjykime gjatë muajit nëntor.

*Mohim i përgjegjësisë: Ky monitorim është mundësuar me mbështetjen e popullit Amerikan përmes Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Bashkëpunim Ndërkombëtar (USAID). Përmbajta e këtij artikulli është përgjegjësi vetëm e Lëvizjes FOL dhe BIRN Kosova dhe jo domosdoshmërisht reflekton këndvështrimet e Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Bashkëpunim Ndërkombëtar apo Qeverisë së Shteteve të Bashkuara.

 

Realizimi i Planit Vjetor të Punës së Qeverisë për periudhën janar-qershor 2018

Komunat dhe Roli i tyre ne punësimin e të rinjve

Prishtinë, 18 Tetor 2017 – Lëvizja FOL ka publikuar raportin “Komunat dhe Roli i tyre ne punësimin e të rinjve”.  Ky Raport ka për qëllim t’ia përkujtojë publikut të përgjithshëm se komunat kanë një rol direkt në zhvillimin e ekonomisë dhe në krijimin e vendeve të punës përmes zgjedhjes së politikave dhe strategjive lokale që janë brenda kompetencave ligjore të komunave.

Raporti i monitorimit të fushatës zgjedhore për zgjedhjet e parakohshme qendrore

Prishtinë, 13 Tetor 2017 – Lëvizja FOL, si pjesë e koalicionit Demokracia në Veprim, ka publikuar raportin e monitorimit të mediave gjatë fushatës elektorale për zgjedhjet e parakohshme qendrore. Raportin e detajizuar mund të e gjeni këtu: Raporti i monitorimit të fushatës zgjedhore për zgjedhjet qendrore.

 

Matja e Sundimi të Ligjit në Administratë Publike në Komunat e Kosovës

Matja e Sundimi të Ligjit në Administratë Publike në Komunat e Kosovës

Prishtinë, 24 maj 2016 – Lëvizja FOL si partner implementues i pilot projektit për majten e sundimit të ligjit në Administratën publike, publikoi raportin “Matja e Sundimit të Ligjit në Administratën Publike në Komunat e Kosovës”, projekt ky i mbeshtetur nga Folke Bernadotte Academy, UNDP dhe misionin e OSBE-së në Kosovë.

 

Liberalizimi i vizave për Kosovën

Që nga inicimi si ide liberalizimi i vizave konsiderohet ndër përfitimet më të prekshme për qytetarët e pjesës së Ballkanit të mbetur jashtë BE-s…