Bashkëbisedim me studentë në Prizren

Prizren, 23 Nëntor 2017 – Lëvizja FOL ka organizuar sot bashkëbisedimin e radhës mes studentëve dhe gjyqtarit të Gjykatës Themelore në Prizren z. Skender Çoçaj dhe prokurores së Prokurorisë Themelore në Prizren znj. Mehreme Hoxha. Temë e këtij bashkëbisedimi ishte: Edukimi dhe ngritja e vetëdijes së studentëve për dukurinë e korrupsionit dhe luftën ndaj tij.

Gjyqtari i Gjykatës Themelore në Prizren z. Skender Çoçaj, prezantoi para studentëve punën e Gjykatës themelore në Prizren, duke treguar kështu për prioritet që kanë lëndët antikorrupsion. Ai inkurajoj studentët që të marrin pjesë në seanca të ndryshme ngase kjo ju ndihmon në ushtrimin më të lehtë të këtij profesioni në të ardhmen.

Prokurorja e Prokurorisë Themelore në Prizren znj. Mehreme Hoxha, kjo prokurori nuk është e ngarkuar shumë me lëndë për korrupsionin, ngase këtyre lëndëve ju është dhënë prioritet.

 

FOL ka dy vite që organizon bashkëbisedime tilla me studentë dhe prokurorë apo gjykatës në Prishtinë, ndërkaq tani ka filluar që këto bashkëbisedime mes të parëve të prokurorisë dhe gjykatës të mbahen edhe nëpër qytete tjera.

Ky grant është financuar nga projekti Promovimi i Shoqërisë Demokratike (DSP) – i financuar nga Zyra Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë (SCO-K) dhe Ministria e Punëve të Jashtme e Danimarkës (DANIDA) dhe menaxhuar nga Kosovar Civil Society Foundation – KCSF