Gjykata e Apelit me më së shumti vendime gjyqësore të publikuara për muajin qershor 2023

Prishtinë, 24 korrik 2023 – Lëvizja FOL edhe gjatë muajit qershor ka vazhduar të bëjë monitorimin e aktgjykimeve dhe aktvendimeve të publikuara në ueb faqen zyrtare të Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Të gjitha këto vendime të publikuara nga Gjykatat e Kosovës gjatë kësaj periudhe janë monitoruar një nga një sa i përket përmbushjes së kërkesave që përcaktohen me aktet nënligjore në fuqi.
Gjatë muajit qershor gjykatat kanë publikuar 2798 vendime gjyqësore në ueb-faqen zyrtare të Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Numrin më të madh të vendimeve i ka publikuar Gjykata e Apelit, përkatësisht 544 vendime gjyqësore.
Të dhënat e detajuara në lidhje me publikimin e vendimeve nga secila gjykatë në veçanti, duke përfshirë degët dhe depratamentet e tyre, mund t’i shihni në grafikonët e mëposhtëm.