Realizimi i Planit Vjetor të Punës së Qeverisë për periudhën mars-shtator 2021

Prishtinë, 15 tetor 2021 – FOL ka bërë monitorimin e realizimit të aktivitetve të cilat ishin paraparë të përfundonin në periudhën mars-shtator 2021 sipas Planit Vjetor të Punës së Qeverisë së Kosovës -15 Ministrive dhe Zyra e Kryeministrit. Nga 311 aktivitete të parapara për këtë periudhë kohore, kemi marrë përgjigjje vetëm për 267 aktivitete.

Zyra e Kryeministrit – në kuadër të Planit Vjetor të Punës së Qeverisë për periudhën mars-shtator 2021, ka paraparë të realizoj 16 aktivitete nga të cilat 5 janë përfunduar.

Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës – në kuadër të Planit Vjetor të Punës së Qeverisë për periudhën mars-shtator 2021, ka paraparë të realizoj 31 aktivitete, prej të cilave ka realizuar 5 nga këto aktivitete.

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës – në kuadër të Planit Vjetor të Punës së Qeverisë për periudhën mars-shtator 2021, ka paraparë të realizoj 24 aktivitete, prej të cilave ka realizuar 5 nga këto aktivitete.

Ministria e Drejtësisë – në kuadër të Planit Vjetor të Punës së Qeverisë për periudhën mars-shtator 2021, ka paraparë të realizoj 26 aktivitete, prej të cilave ka realizuar 14 nga këto aktivitete.

Ministria e Zhvillimit Rajonal – në kuadër të Planit Vjetor të Punës së Qeverisë për periudhën mars-shtator 2021, ka paraparë të realizoj 28 aktivitete, prej të cilave ka realizuar 17 nga këto aktivitete.

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit – në kuadër të Planit Vjetor të Punës së Qeverisë për periudhën mars-shtator 2021, ka paraparë të realizoj 11 aktivitete, prej të cilave ka realizuar 3 nga këto aktivitete.

Ministria e Ekonomisë – në kuadër të Planit Vjetor të Punës së Qeverisë për periudhën mars-shtator 2021, ka paraparë të realizoj 10 aktivitete, prej të cilave ka realizuar 4 nga këto aktivitete.

Ministria e Mbrojtjes – në kuadër të Planit Vjetor të Punës së Qeverisë për periudhën mars-shtator 2021, ka paraparë të realizoj 2 aktivitete, prej të cilave i ka realizuar të gjitha.

Ministria e Punëve të Brendshme – në kuadër të Planit Vjetor të Punës së Qeverisë për periudhën mars-shtator 2021, ka paraparë të realizoj 46 aktivitete, prej të cilave ka realizuar 18 nga këto aktivitete.

Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë – në kuadër të Planit Vjetor të Punës së Qeverisë për periudhën mars-shtator 2021, ka paraparë të realizoj 42 aktivitete, prej të cilave ka realizuar 13 nga këto aktivitete.

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal – në kuadër të Planit Vjetor të Punës së Qeverisë për periudhën mars-shtator 2021, ka paraparë të realizoj 8 aktivitete, prej të cilave ka realizuar 4 nga këto aktivitete.

Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve – në kuadër të Planit Vjetor të Punës së Qeverisë për periudhën mars-shtator 2021, ka paraparë të realizoj 30 aktivitete, prej të cilave ka realizuar 5 nga këto aktivitete.

Ministrisa e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural – në kuadër të Planit Vjetor të Punës së Qeverisë për periudhën mars-shtator 2021, ka paraparë të realizoj 8 aktivitete, prej të cilave ka realizuar 4 nga këto aktivitete.

Ministrisa e Kulturës, Rinisë dhe Sportit – në kuadër të Planit Vjetor të Punës së Qeverisë për periudhën mars-shtator 2021, ka paraparë të realizoj 31 aktivitete, 7 janë realizuar.

Ministria e Shëndetësisë – në kuadër të Planit Vjetor të Punës së Qeverisë për periudhën mars-shtator 2021, ka paraparë të realizoj 32 aktivitete, 15 nga to janë realizuar.

Ministria për Kthim dhe Komunitete nuk ka paraparë asnjë aktivitet për periudhën mars-shtator 2021.