Lëvizja FOL mban punëtorinë dy ditore “Promovimi i Portalit të Prokurimit të Hapur dhe Transparent”

Suharekë 29-30 gusht 2018 – Lëvizja FOL me mbështetjen e USAID Komuna Transparente, Efektive, dhe Llogaridhënëse, po mban punëtorinë dy ditore “Promovimi i Portalit të Prokurimit të Hapur dhe Transparent”, qëllimi i kësaj punëtorie është prezantimi dhe përdorimi i portalit Prokurimi i Hapur. Për më shumë klikoni në linkun; ttps://www.prokurimihapur.org.
Në këtë punëtori po marrin pjesë perfaqësues nga mediat dhe Organizatat Jo Qeveritare.