Vazhdon publikimi i aktgjykimeve edhe gjatë vitit 2021, prin Gjykata Themelore e Prishtinës

Prishtinë, 11 shkurt 2021 – Lëvizja FOL ka vazhduar me monitorimin e publikimit të aktgjykimeve nga gjitha gjykatat e Kosovës. Gjatë monitorimit të aktgjykimeve të publikuara në ueb-faqen e Këshillit Gjyqësor të Kosovës për muajin Janar 2021 janë publikuara 1628 aktgjykime. FOL poashtu ka monitoruar edhe gjyqtarët me më së shumti aktgjykime të publikuara për secilën gjykatë.

Gjatë muajit janar, gjykata me më së shumti aktgjykime të publikuara është Gjykata Themelore e Prishtinës, e cila ka publikuar në total 342 aktgjykimeve. Kjo gjykatë (bashkë me degët në Lipjan, Podujevë, Gllogovc, Graçanicë) ka publikuar 135 lëndë civile, 163 penale, 5 ekonomike dhe 39 administrative. Ndërkaq, sa i përket gjyqtarëve me më së shumti aktgjykime të publikuara në Gjykatën Themelore të Prishtinës janë: Avdirrahman Gashi (27 aktgjykime), Shefshet Baleci (26 aktgjykime), Selman Salihi (22 aktgjykime), Fisnik Nuli (20 aktgjykime), Hidajete Gashi (19 aktgjykime).

Gjykata Themelore e Mitrovicës (së bashku me degët saj Skënderaj, Vushtrri, Zubin Potok, Leposaviç) ka publikuar në total 165 aktgjykime: 57 lëndë civile dhe 108 penale.  Gjyqtarët me më së shumti aktgjykime të publikuara janë: Rrahman Beqiri (36 aktgjykime), Sladjana Gabic (22 aktgjykime), Agron Maxhuni (22 aktgjykime), Gëzim Ademi (21 aktgjykime), Naim Meholli (19 aktgjykime).

Gjykata Supreme (përfshirë Dhomën e Posaçme dhe Kolegjin e Apelit) ka publikuar në total 131 aktgjykime. Nga to 94  janë civile, 14 penale, 1 ekonomike dhe 22 administrative.

Pesë gjyqtarët me më së shumti aktgjykime të publikuara janë: Teuta Ibrahimi (35 aktgjykime), Sabri Halili (20 aktgjykime), Hasim Sogojeva (18 aktgjykime), Hajrie Shala (16 aktgjykime), Jelena Krivokapic (7 aktgjykime).

Gjykata e Apelit (bashkë me Divizionin e Apelit të Mitrovicës) ka publikuar gjithsej 91 aktgjykime: 82 civile, 9 penale, dhe asnjë lëndë ekonomike e as administrative.

Gjyqtarët që kanë publikuar më së shumti aktgjykime në këtë gjykatë janë: Makifete Saliuka (20 aktgjykime), Valon Totaj (16 aktgjykime), Kujtim Pasuli (12 aktgjykime), Gëzim Llulluni (11 aktgjykime), Nora Bllaca-Dula (9 aktgjykime).

Gjykata Themelore e Ferizajt (bashkë me degët Kaçanik dhe Shtërpce) kanë publikuar gjithsej 148 aktgjykime: 39 civile dhe 109 penale.

Pesë  gjyqtarët me më së shumti aktgjykime të publikuara ishin: Adem Shabani (14 aktgjykime), Fitore Daci (14 aktgjykime), Shabi Idrizi (14 aktgjykime), Zajrete Muhaxhiri (13 aktgjykime), Imri Sejda (12 aktgjykime).

Gjykata Themelore e Gjakovës (bashkë me degët Malishevë dhe Rahovec) ka publikuar gjithsej 205 aktgjykime: 61 civile dhe 144 penale.

Pesë gjyqtarët me më së shumti aktgjykime të publikuara ishin: Mizahir Shabani (21 aktgjykime), Diana Sina (20 aktgjykime), Ilirjana Hoti (20 aktgjykime), Malsor Kryeziu (20 aktgjykime), Drilon Haraçia (19 aktgjykime).

Gjykata Themelore e Gjilanit (bashkë me degët Viti, Kamenicë dhe Novobërdë) ka publikuar gjithsej 124 aktgjykime: 74 civile dhe 50 penale.

Në Gjykatën Themelore të Gjilanit pesë  gjyqtarët me më së shumti aktgjykime të publikuara janë: Rilind Sermaxhaj (18 aktgjykime), Florije Qerimi (15 aktgjykime), Mirvete Alidemi (13 aktgjykime),  Gazmend Ajvazi (11 aktgjykime), Sadri Krasniqi (10 aktgjykime).

Gjykata Themelore e Prizrenit (bashkë me degët Dragash dhe Suharekë) ka publikuar një total prej 120 aktgjykimeve: 11 civile dhe 109 penale.

Gjyqtarët me më së shumti aktgjykime të publikuara janë: Qemail Suka (20 aktgjykime), Shpresa Emra (15 aktgjykime), Refik Piraj (11 aktgjykime), Sebahate Kurteshi (10 aktgjykime), Arjeta Gashi (10 aktgjykime).

Gjykata Themelore e Pejës (bashkë me degët Klinë dhe Istog) ka publikuar një total prej 302 aktgjykimeve: 80 civile dhe 222 penale.

Gjyqtarët me më së shumti aktgjykime të publikuara janë:  Violeta Husaj Rugova (37 aktgjykime), Arben Mustafaj (24 aktgjykime), Sulltan Dobraj (22 aktgjykime), Murat Hulaj (22 aktgjykime), Sami Sharaxhiu (22 aktgjykime).