Gjykatat e Kosovës kanë publikuar 2311 aktgjykime për muajin tetor 2020

Prishtinë, 30 nëntor 2020 – Lëvizja FOL ka vazhduar me monitorimin e publikimit të aktgjykimeve nga gjitha gjykatat e Kosovës. Gjatë monitorimit të aktgjykimeve të publikuara në ueb-faqen e Këshillit Gjyqësor të Kosovës për muajin tetor 2020 janë publikuara 2311 aktgjykime.

Për muajin tetor, gjykata me më së shumti aktgjykime të publikuara është Gjykata Themelore e Mitrovicës, e cila ka publikuar në total 512 aktgjykimeve. Kjo gjykatë (bashkë me degët Skënderaj, Vushtrri, Zubin Potok dhe Leposaviç) ka publikuar 222 civile dhe 290 penale. Kjo gjykatë, në portalin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës kishte publikuara 536 aktgjykime për muajin tetor, por pas monitorimit të FOL është vërejtur se 24 prej tyre kanë qenë të publikuara nga dy herë.

Lëvizja FOL poashtu ka monitoruar edhe gjyqtarët me më së shumti aktgjykime të publikuara për secilën gjykatë.

Në gjykatën Themelore të Mitrovicës, gjyqtarët me më së shumti aktgjykime të publikuara janë Agron Maxhuni (74 aktgjykime), Gëzim Ademi (36 aktgjykime), Vesna Мiliç (34 aktgjykime), Slaxhana Rabiç (34 aktgjykime), Mentor Hajraj (28 aktgjykime);

Gjykata Themelore e Prishtinës (së bashku me degët saj Lipjanin, Podujevën, Gllogovcin dhe Graçanicën) ka publikuar në total 473 aktgjykime: 81 lëndë civile, 302 penale, 18 ekonomike dhe 72 administrative. Vlen të ceket se në portalin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës kjo gjykatë ka publikuar 660 aktgjykime, por pas monitorimit të tyre është vërejtur se 187 aktgjykime kanë qenë të publikuara nga dy here.

Gjyqtarët me më së shumti aktgjykime të publikuara janë: Minir Hoti (29 aktgjykime), Gazmend Bahtiri (27 aktgjykime), Selman Salihi (23 aktgjykime), Ertan Sejfulla (19 aktgjykime), Avdirrahman Gashi dhe Lumnije Krasniqi (nga 17 aktgjykime);

Gjykata Supreme (përfshirë Dhomën e Posaçme dhe Kolegjin e Apelit) ka publikuar në total 237 aktgjykime. Nga to 156 janë civile, 18 penale dhe 63 administrative.

Pesë gjyqtarët me më së shumti aktgjykime të publikuara janë: Sabri Halili (40 aktgjykime), Hajrie Shala (32 aktgjykime), Teuta Ibrahimi (29 aktgjykime), Beshir Islami (24 aktgjykime) dhe Sahit Sylejmani (20 aktgjykime);

Gjykata e Apelit (bashkë me Divizionin e Apelit të Mitrovicës) ka publikuar gjithsej 149 aktgjykime: 70 civile, 20 penale, 6 ekonomike dhe 53 lëndë administrative.

5 gjyqtarët që kanë publikuar më së shumti aktgjykime në këtë gjykatë janë: Delushe Halimi-Konushevci (36 aktgjykime), Lumni Sallauka (13 aktgjykime), Hasan Shala (13 aktgjykime), Faton Ademi (12 aktgjykime), Milena Đerić (9 aktgjykime);

Gjykata Themelore e Ferizajt (bashkë me degët Kaçanik dhe Shtërpce) kanë publikuar gjithsej 189 aktgjykime: 46 civile dhe 143 penale.

5 gjyqtarët me më së shumti aktgjykime të publikuara ishin: Fitore Daci (19 aktgjykime), Mimoza Shabani (19 aktgjykime), Ilir Bytyqi (15 aktgjykime), Imri Sejda (14 aktgjykime), Zarjete Muhaxhiri (14 aktgjykime);

Gjykata Themelore e Gjakovës (bashkë me degët Malishevë dhe Rahovec) ka publikuar gjithsej 200 aktgjykime: 66 civile dhe 134 penale.

Diana Sina (23 aktgjykime), Drilon Haraçia (22 aktgjykime), Mizahir Shabani (17 aktgjykime), Ahmet Idrizaj (15 aktgjykime), Besarta Doli (15 aktgjykime) ishin 5 gjyqtarët që kanë publikuara më së shumti aktgjykime në këtë gjykatë.

Gjykata Themelore e Gjilanit (bashkë me degët Viti, Kamenicë dhe Novobërdë) ka publikuar gjithsej 95 aktgjykime: 19 civile dhe 76 penale.

Në Gjykatën Themelore të Gjilanit 5 gjyqtarët me më së shumti aktgjykime të publikuara janë Veli Kryeziu (19 aktgjykime), Rilind Sermaxhaj (12 aktgjykime), Behar Ymeri (9 aktgjykime), Sabedin Mushica (9 aktgjykime), Gazmend Ajvazi (9 aktgjykime);

 Gjykata Themelore e Prizrenit (bashkë me degët Dragash dhe Suharekë) ka publikuar një total prej 138 aktgjykimeve: 22 civile dhe 116 penale. Në portalin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës kjo ka të publikuara 141 aktgjykime, pra gjithsej 3 janë të publikuara nga dy herë.

Gjyqtarët me më së shumti aktgjykime të publikuara janë: Robert Tunaj (20 aktgjykime), Luan Berisha (14 aktgjykime), Raima Elezi (14 aktgjykime), Shpresa Emra (14 aktgjykime), Sebahate Kurteshi (11 aktgjykime).