ANTI-SLAPP

Paditë SLAPP janë padi që prima facie vërehen se nuk janë të bazuara në fakte
dhe se do të jenë të pasuksesshme në gjykatë. Përmes tyre, paditësi nuk synon
të fitojë rastin, por ka për qëllim që të frikësojë dhe dekurajojë gazetarët apo
aktivistët nga raportimi i mëtejmë i çështjeve me interes publik duke i detyruar
ata të kalojnë nëpër procese të gjata dhe të kushtueshme gjyqësore.

Këto padi konsiderohen dhe duhet të trajtohen si abuzim i legjislacionit kundër
shpifjes nga njerëzit dhe korporatat e fuqishme për të heshtur gazetarët,
mediat, organizatat e shoqërisë civile dhe aktivistët.

Vitet e fundit është paraqitur një trend negativ i përdorimit të padive për shpifje
ose letrave dhe paralajmërimeve kërcënuese nga avokatët me qëllim të
frikësimit dhe pengimit të pjesëmarrjes në diskutime publike të gazetarëve,
aktivistëve, organizatave, akademikëve etj. Politikanët dhe biznesmenët e
fuqishëm, nëpërmjet padive që nuk kanë bazë dhe shans për sukses, kërkojnë
nga gazetarët, mediat dhe aktivistët qindra mijëra e deri në miliona euro
dëmshpërblime në emër të “cenimit të reputacionit”. Paditë e tilla njihen si Padi
Strategjike Kundër Pjesëmarrjes Publike (Strategic Lawsuits Against Public
Participation – SLAPP) të cilat tashmë kanë filluar të praktikohen edhe në
Kosovë.

Duke parë trendin në rritje të përdorimit të padive SLAPP, përpjekjet e
institucioneve ndërkombëtare për të luftuar këto padi janë intensifikuar vitet e
fundit. Më 8 qershor 2020, 119 organizata ndërkombëtare, duke përfshirë edhe
Qendrën Evropiane për Lirinë e Mediave dhe të Shtypit “Article 19”, Komitetin për
Mbrojtjen e Gazetarëve, etj, kanë kërkuar nga Komisioni Evropian që të propozojë
ndryshime ligjore për luftimin e padive SLAPP. Për më tepër, është kërkuar që
në nivel të Bashkimit Evropian të draftohet një direktivë kundër padive SLAPP.

Këtyre përpjekjeve u janë bashkuar deputetë të Parlamentit të Evropës,
përfshirë raportuesen për Kosovë Viola Von Cramon, të cilët kërkojnë veprime
konkrete nga ana e Komisionit Evropian për të luftuar paditë e tilla. Akterët
relevantë në Kosovë duhet të bëhen pjesë e diskutimeve aktuale në këtë fushë,
në mënyrë që të sigurohen që paditë SLAPP të mos përdoren për të kufizuar të
drejtën e lirisë së shprehjes së gazetarëve dhe aktivistëve.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.